Nieuws Nieuws

Er verdwijnen nergens zoveel telefoons als in de binnenvaart

Er verdwijnen nergens zoveel telefoons in het water als in de binnenvaart. Directeur Paul van Utrecht werd geïnterviewd voor het Maritiem Magazine.

“Een ongeluk zit in een klein hoekje. Als je smartphone in het water valt is dat zonde, maar niet meer de ramp die het ooit was. Mits je je back-up hebt ingeschakeld regelt 4COM dat je nieuwe telefoon weer alles bevat wat er in het exemplaar zat dat nu op de rivierbodem ligt.”

Paul van Utrecht noemt het voorbeeld van de overboord gevallen telefoons, omdat het niet om het probleem gaat, maar om de oplossing. En daar is 4COM goed in. ”Het overzetten van gegevens doen we dagelijks bij vervanging. Laatst hadden we er een waar 50 Gigabyte in was opgeslagen, dan ben je wel even bezig. Onze grootste markt bevindt zich nog steeds in de binnenvaart’’, vervolgt Van Utrecht.” Wij, ook mijn broer Marco, zijn daarin opgegroeid als schipperszonen. En veel van onze medewerkers hebben ook zo’n achtergrond.’’

Over 4COM: ”De marges in de telecomwereld zijn kleiner geworden, vandaar dat we moeten blijven groeien. Dat lukt ook. Met gerelateerde bedrijven als toeleveranciers, bunkerstations, scheepswerven, rederijen en bevrachtingskantoren hebben we onze markt kunnen verbreden. Dat verbetert de onderlinge communicatie en blijft een doorlopend proces.’’

Ook de maritieme sector werkt steeds vaker thuis

De bevrachtingskantoren vormen een uitzondering op een algehele trend. ,,Die trend is dat bij de meeste bedrijven het internet steeds meer de functie van het telefoneren overneemt. Bij bevrachtingskantoren is dat niet het geval; onderhandelen wordt daar nog steeds voornamelijk telefonisch gedaan. Ook daar wordt door de coronapandemie veel meer thuisgewerkt. Wij kunnen dan zorgen dat dat de gesprekken blijven lopen via de telefonist(e), ook al werkt die thuis. Of dat de telefonist(e) wel op kantoor aanwezig is, maar de bevrachter thuiszit. De klant merkt daar helemaal niets van. Hierdoor wordt het thuiswerken sneller geadopteerd en geaccepteerd.’’

Dat geldt ook voor 4COM zelf. Van Utrecht: ”Hier is het half om half. De helft werkt thuis, de andere helft op kantoor. Daardoor heeft iedereen, behalve Marco en ik, een eigen kantoor. Veiliger kan het niet.’’

Bellen met microsoft teams

Het bedrijf heeft zich in de afgelopen tijd ingespannen om Teams en Zoom mogelijk te maken voor de klanten om te kunnen blijven vergaderen. Met succes, maar bij 4COM zien ze de voor- en nadelen daarvan in. ,,Van de toename in thuiswerken blijft zeker iets over. Het is vaak veel efficiënter dan iedereen naar kantoor te laten rijden. Toch, merken ook wij, dat er een behoefte is om elkaar in echt te blijven zien en spreken. Alleen Teams of Zoom, dat trekken wij zelf ook niet. Afwisseling is nodig.’’

”Wist je dat je ook prima kunt bellen met Teams?’’, oppert Van Utrecht. ,,Het is makkelijk in te schakelen. Je hebt er wel een licentie voor nodig, daar kunnen wij voor zorgen. Het is dan helemaal onafhankelijk van waar je bent. De route, via de telefonist(e) of rechtstreeks kun je helemaal zelf bepalen. Vaste telefonie in het bedrijf, vaak onderdeel van de welbekende telefooncentrale, wordt steeds meer onderdeel van een softwareapplicatie.’’

VPN verbinding aan boord

Tot slot: ”Bij twee rederijen hebben we een VPN (Virtual Privat Network) verbinding gemaakt tussen het kantoor en de schepen. Je kunt dan het schip op afstand volgen. Is het al geladen en zo ja wanneer? Tot het uitlezen van het aantal draaiuren en de conditie van de motor aan toe. Dankzij deze technologie ontstaan steeds meer mogelijkheden. Het is maatwerk, maar de motorfabrikanten spelen er steeds meer op in.’’

Contact

Meer weten?

Marie-Jose neemt graag de mogelijkheden met je door!

4COM nieuws